Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały - termin składania ofert do 19.08.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 581970-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani

MOSiR- Remont pomostów pływających - wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Ogłoszenie nr 580195-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Remont pomostów pływających - wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia.

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę w

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 29 lipca 2019 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 572945-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od podpisania umowy do 31.12.2020 r. /termin składania ofert do 22 lipca 2019 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 571607-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

„Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia”

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia”.  

Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komun

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku - zmiana terminu składania ofert do 02 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00

zmiana terminu składania ofert - do 02.08.2019 r. do godz. 10.00. Ogłoszenie nr 567932-N-2019 z dnia 2019-0

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i przedpolu Twierdzy Boyen w Giżycku - termin składania ofert 05.07.2019r.

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl adres URL: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmó