Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku /zmiana terminu składania ofert - do 29 listopada 2019 r. do g.dz. 10.00/

zmiana terminu składania ofert - do 29 listopada 2019 r. do g.dz. 10.00 Ogłoszenie nr 620311-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku

„Modernizacja rabat w centrum miasta w Giżycku”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno - prywatnego /zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym - do 19.02.2020 r. do. godz. 12.00/

Zgodnie z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą...

ZAPROSZENIE do składania ofert na „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. ...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu biurowo- handlowego w kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA&rdqu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji in

,,Zadrzewienie i zakrzewienie terenu kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko - dz. ozn. nr geod. 350/24"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Zadrzewienie i zakrze