Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka (termin składania ofert 08.07.2019 r. godz. 10.oo)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia: wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka

„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko” termin składania ofert do 15.07.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 566716-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. /termin składania ofert do 05 lipca 2019 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 565980-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Rozeznanie cenowe na sporządzenie operatów szacunkowych z różnych zakresów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko.

ZAPYTANIE O CENĘ Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy) W związku z koniecznością zlecenia sporządzania operatów szacunkowych do celów okre

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią ronda 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od podpisania umowy do 31.12.2021 r. /termin składania ofert do 26 czerwca 2019 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 562498-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej

Giżycko, dnia 18.06.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i przedpolu Twierdzy Boyen w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działek nr 218/2 oraz 215/7, obręb nr 2 miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324114 lub 798619484 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek ewiden

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

W załączeniu pełna treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.