Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny - Zagospodarowanie terenu przy ul. Witosa /do 07.05.2014 r. godz. 12.00/

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

Zapytanie ofertowe kompleksowa organizacja konkursu kulinarnego wraz z oprawą artystyczną i degustacjią w ramach Święta Trzech Leszczy 2014

Giżycko, 28 kwietnia 2014r. Zapytanie ofertowe Kompleksowa organizacja konkursu kulinarnego wraz z oprawą artystyczną i degustacją w ramach Święta Trzech Leszczy 2014 I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że Zamawiający planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „ Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin”

Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent) al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w Porcie EKOMARINA GIŻYCKO pod lokalizację placu zabaw dla dzieci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w porcie pasażerskim EKOMARINA GIŻYCKO w okresie od 01.06.2014 r. do 30.08.2014 r. pod lokalizację placu zabaw dla dzieci (terenu rekreacyjno-sportowego)....

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego - kaponiera w Twierdzy Boyen

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego – kaponiera przy bramie Giżyckiej wraz z ogródkiem i WC z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii, turystyki i pokrewnych. Czas trwania dzierżawy – wstępnie - 1 rok z możliwością przedłużenia. Stawka...

Budowa oświetlenia ulic w Gizycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku /termin składania ofert do 23 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku Numer

Zapytanie ofertowe wariantowe PO.5520.12.2014. Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. (podstawa art. 70¹ Kodeksu Cywilnego)

Giżycko dnia 10-04-2014 Zapytanie ofertowe wariantowe PO.5520.12.2014 Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. (podstawa art. 70¹ Kodeksu Cywilnego) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl.