Przetargi

Przetarg pisemny - OŚwietlenie świąteczna miasta Giżycka 2014 - 2015 (do 19.11.2014)

WM.7021.9.2.2014.JS

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko    

www.gizycko.um.gov.pl

ogłasza przetarg pisemny

w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego

„Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2014 – 2015”

CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

I. Remont oświetlenia (łącznie z kosztami materiału):

1. Wymiana wężą świetlnego w technoliogii LED (różne kolory)

2. Wymiana elementu świetlnego LED (długość 4 m)

II. Montaż oświetlenia:

1. Dekoracje słupów oświetleniowych

a)      Pasaż Portowy                                                                                                        

b)      ulica Warszawska                                                                                                    

c)      Plac Grunwaldzki                                                                

d)      ulica Olsztyńska                                                                                                      

e)      aleja 1 Maja                                                                                                             

f)       ulica Unii Europejskiej                                                                                            

g)       ulica Kętrzyńskiego                                                                                                

h)       Plac Piłsudskiego

i)        ulica Białostocka                                                                                                     

j)        ulica Dąbrowskiego                                                                                                  

k)        ulica Kolejowa                                                                                                          

l)         Plac Dworcowy        

m)        ulica Pomorska                                                                     

Przewidywana łączna ilość elementów - 175 szt.               

2. Element dekoracyjny „Rok 2015” Plac Piłsudskiego - 1 szt.

3. Elementy linowe nad jezdniami  (lokalizacje w pasach drogowych dróg powiatowych al. 1 Maja, ul. Białostocka ,ul. Moniuszki) - 3 szt.

4. Dekoracje drzew z nitek świetlnych:

a)      skwer przy ulicy Olsztyńskiej - 1 szt. (chodnik strona północna)

b)      skwer przed kinem „Fala” - 1 szt. - ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący)

c)      skwer przed Urzędem Miejskim - 1 szt. - ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący)

5. Dekoracje ze sznurów z oprawami - miejsca wskazane przez Zamawiającego – 2 szt.

6. Oświetlenie dekoracyjne 10 szt. drzew Plac Grunwaldzki (łącznie 100 szt. elementów)

7. Oświetlenie dekoracyjne drzewa Pasaż Centrum – 1 szt. – poprawa istniejącej dekoracji lub wykonanie nowej dekoracji.

8. Montaż stożka świerkowego o wysokości 6 m i szerokości w podstawie min. 1,65 m - 1 kpl.            

9. Oświetlenie dekoracyjne budynku Urzędu Miejskiego – ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący) - 1 kpl.

III. Utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w okresie obowiązywania umowy – do dnia 31 stycznia 2015r.

1. Demontaż oświetlenia i przygotowanie do przechowania.

2. Transport materiałów na terenie miasta, odbiór i dowóz do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości i lokalizacji elementów oświetleniowych na terenie miasta.

Bezwzględnie wymagany termin wykonania 5 grudnia 2014 r.

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2014 r. o godz. 900.

 

Zawartość oferty:

–        oferta cenowa,

–        wzór umowy,

–        kwalifikacje personelu przewidzianego do realizacji umowy – wymagana uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 110 w dniu 19 listopada 2014 r.

o godz. 910.

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Stankiewicz  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 7324131.

Kryteria oceny i wyboru oferty:

L.p.

Wyszczególnienie

Waga kryterium /W/

Sposób obliczenia

Ilości punktów

1.

 

 

 

Cena

Wymiana 1 m węża w technologii LED

 

 

15%

Cn

------ x 100xW

Cb

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

2.

Cena

Wymiana elementu świetlnego w technologii LED (o długości 4 mb)

 

 

5%

Cn

------ x 100xW

Cb

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

3.

Cena

Montaż, utrzymanie i demontaż za wszystkie elementy ozdób świątecznych określone w ogłoszeniu (w przypadku innych ilości zrealizowanych cena zostanie skorygowane przy użyciu stawek z poz. 4 i 5)

 

 

70%

Cn

------ x 100xW

Cb

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

4.

Cena

Montaż 1 szt. elementu oświetleniowego na słupie oświetleniowym (do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu umownego)

 

 

5%

Cn

------ x 100xW

Cb

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

5.

Cena

Montaż 1 szt. elementu linowego nad jezdnią (do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu umownego)

 

 

5%

Cn

------ x 100xW

Cb

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

Razem

100%

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.11.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RGKOŚ) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2014 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 3650
12 listopada 2014 15:08 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2014 15:07 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)