Przetargi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2015 roku


Burmistrz Miasta Giżycka

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu określonego przepisami kodeksu cywilnego

na  świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2015 roku.

 

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.

 

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.


W zakresie dostępu do sieci Internet:

  • symetryczne łącze o gwarantowanej przepustowości download/upload 200/200Mbit/s
  • publiczna adresacja IP – min. 512 z puli posiadanych adresów
  • 24 godzinny dostęp do usługi oraz 8 godzinny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia
  • SLA na poziomie 98%
  • instalacja przyłącza do istniejącej infrastruktury w technologii światłowodowej

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Termin składania ofert upływa  19.12.2014r. do godz.10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 107 w dniu 19.12.2014r. o godz. 10:10.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- oferta zgodna z załączonym formularzem

- wzory umów – przygotowane przez Operatora

- regulaminy oraz cenniki świadczenia usług telekomunikacyjnych

- pełnomocnictwo osoby reprezentującej Operatora

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Adam Maliszewski,

tel.: 87 7324 123, email: adam.maliszewski@gizycko.pl

 

Kryteria oceny i wyboru oferty: 100% cena

W przypadku dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej oceniana będzie wielkość opłaty instalacyjnej oraz opłaty abonamentowej (cena netto).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-12
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2014 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1602
19 grudnia 2014 14:02 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2014 15:07 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 13:01 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.