Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa odcinka drogi 11 KDD

Giżycko: Budowa odcinka drogi 11 KDD Numer ogłoszenia: 261202 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań geologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań geologicznych dz. nr 240/4 w Giżycku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczn

Obwieszczenie Nr 36/2014 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE Nr 36/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sp

Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z dokumentacją techniczną

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z dokumentacją techniczną Numer ogłoszenia: 162535 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Łąkowej od km 0+020,00 do km 0+153,00 /do 12.00. 14,08,2014 r./

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Obwieszczenie Nr 33/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości /ul. Sybiraków dz. Nr 1196, 1191, 1220/1, 1219/1, ul. Szarych Szeregów dz. Nr 1189 i ul. Polna dz. Nr 658/2 i 659/

OBWIESZCZENIE NR 33/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze

Przebudowa ul. Kombatantów

Giżycko: Przebudowa ulicy Kombatantów Numer ogłoszenia: 233500 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Postępowanie nie