Przetargi

Świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D oraz dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnych urządzeń.


Burmistrz Miasta Giżycka

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w trybie przetargu określonego przepisami kodeksu cywilnego

 

na świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących  za pomocą  traktu ISDN 30B+D oraz dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnych urządzeń obejmujących Urząd Miejski i jednostki miejskie w Giżycku.

 

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących  za pomocą  traktu ISDN 30B+D oraz dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnych urządzeń.

 

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1.  W zakresie połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących  za pomocą  traktu ISDN 30B+D.

 • świadczenie usługi w oparciu o posiadana oraz dzierżawioną infrastrukturę kablową światłowodową bez możliwości wykorzystania technologii radiowych,
 • zachowanie obecnej numeracji telefonicznej:
 1. numer główny 87 7324100;
 2. DDI – od 87 7324101 do 87 7324299,
 3. dodatkowe 200 DDI
 • świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących obejmujących Urząd Miejski i n/w jednostki miejskie w ramach jednej centrali telefonicznej zlokalizowanej 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14:
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w lokalizacji 11-500 Giżycko, ul. Wodociągowa 8;
 2. Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w lokalizacji 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 7D;
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w lokalizacji 11-500 Giżycko, ul. Wodociągowa 15;
 4. Gimnazjum nr 2 w lokalizacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 39;
 5. Port Ekomarina w lokalizacji 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14;
 6. Zespół Szkół nr 1 w lokalizacji 11-500 Giżycko, ul. Wiejska 50;
 7. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w lokalizacji 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14;
 • 24 godzinny dostęp do serwisu oraz 12 godzinny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia,
 • przyłączenie traktu w standardzie ISDN 30B+D;
 • dostawę niezbędnych urządzeń, uruchomienie, konfigurację oraz zarzadzanie w okresie obowiązywania umowy zrealizuje Wykonawca na własny koszt,
 • Dostarczone urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy tj. po 30.10.2016 r.
 • Dostarczone urządzenia mają być dołączone do istniejących wewnętrznych linii telefonicznych i zapewniać ich niepogorszona prace,
 • Centrala główna ma zapewnić połączenia wewnętrzne pomiędzy wymienionymi jednostkami bezkosztowo,
 • Centrala główna ma mieć możliwość podłączenia innych jednostek,
 • Wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna we wskazanych lokalizacjach

Sposób taryfikowania – sekundowy od pierwszej sekundy.

Termin realizacji zamówienia – od dnia 23.02.2015 r. do 30.10.2016 r.

Termin składania ofert upływa  23.01.2015r. do godz.10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pok. 107 w dniu 23.01.2015r. o godz. 10:10.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- oferta zgodna z załączonym formularzem

- wzory umów – przygotowane przez Operatora

- regulaminy oraz cenniki świadczenia usług telekomunikacyjnych

- pełnomocnictwo osoby reprezentującej Operatora

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Adam Maliszewski tel. 87 7324123, email: adam.maliszewski@gizycko.pl

Kryteria oceny i wyboru oferty: 100% cena

1.W przypadku opłat za świadczenie połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących oceniana będzie cena (netto) opłaty instalacyjnej, opłaty abonamentowej oraz opłaty za połączenia za 1 minutę.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-30
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2014 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1611
04 lutego 2015 09:57 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2015 09:57 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2015 09:57 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)