Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Finansów i Gospodarki

Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Finansów i Gospodarki.

Uchwała nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Mienia Miejskiego

Uchwała nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Mienia Miejskiego.

Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.

Uchwała nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p&oac

Uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko

Uchwała Nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013.

Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku.

Uchwała nr I/1/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr I/1/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku.