Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLVI/92/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLVI/92/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała nr XLV/90/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zbycia lokalu użytkowego

Uchwała nr XLV/90/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zbycia lokalu użytkowego

Uchwała nr XLV/89/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/89/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/88/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/88/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/87/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/87/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/86/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/86/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku

Uchwała nr XLV/85/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty

Uchwała nr XLV/85/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Uchwała nr XLV/84/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała nr XLV/84/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała nr XLV/83/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XLV/83/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia14 października 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami p