Uchwały Rady

Uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr I/3/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 

  

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pawła Kazimierza Czacharowskiego z listy nr 14 oznaczonej nazwą KWW RAZEM GIŻYCKO w okręgu wyborczym nr 2 z powodu odmowy złożenia ślubowania i pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 986
21 grudnia 2010 13:52 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.