Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/72/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zbycia udziału Gminy Miejskiej Giżycko w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej

Uchwała nr XLIV/72/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zbycia udziału Gminy Miejskiej Giżycko w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr XLIV/71/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Giżyckim

Uchwała Nr XLIV/71/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim.

Uchwała nr XLIV/70/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Giżyckim

Uchwała Nr XLIV/70/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim.

Uchwała nr XLIV/69/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko (REGULAMIN LODOWISKO)

UCHWAŁA Nr XLIV/69/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.  

Uchwała nr XLIV/68/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej (BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY UL. KAJKI)

UCHWAŁA Nr XLIV/68/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej

Uchwała nr XLIV/67/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości

Uchwała nr XLIV/67/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgo

Uchwała nr XLIV/65/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLIV/65/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8