Uchwały Rady

Uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr I/2/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 1 grudnia 2010r.

 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów, radny Jerzy Kunda został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 995
21 grudnia 2010 13:50 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.