Uchwały Rady

Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1. Błoszko Ryszard

2. Boć Mirosław

3. Iwaszkiewicz Wojciech

4. Jelec Andrzej

5. Szocik Andrzej

6. Trejnis Piotr

7. Urbaniak Andrzej

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodnicząca Rady - Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1361
21 grudnia 2010 14:56 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
21 grudnia 2010 14:51 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.