Uchwały Rady

Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

Uchwała nr IV/8/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Spraw Społecznych:

 

1. Caban Wojciech

2. Ciechanowicz Rafał

3. Górski Bogdan

4. Popieluch Maria

5. Żarnoch-Wasilewska Sylwia

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodnicząca Rady - Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1048
21 grudnia 2010 14:55 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.