Uchwały Rady

Uchwała nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr IV/7/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 14 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 65 ust.2 Statutu Miasta Giżycka (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 52 poz 734 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1. Wybiera się radnego Andrzeja Urbaniaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodnicząca Rady - Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1282
21 grudnia 2010 14:56 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
21 grudnia 2010 14:53 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.