Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 111/2018 - przetarg na najem garażu ul. Sikorskiego 4

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 111 z dnia 11 września 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Sikorskiego 4. Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmi

ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU W OKRESIE OD 01.10.2018 R. DO 31.03.2019 R.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Zakup posiłków regeneracyjnych...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004...

Obwieszczenie nr 107/2018

OBWIESZCZENIE NR 107/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018

„Zestawienie i dzierżawa łącz pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi:

MOSIR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów.

MOSIR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejs...

Przebudowa chodników w ul. Drzymały / Termin składania ofert do 17.09.2018r. do godz. 10:00

Termin składania ofert - do 17.09.2018r. godz. 10:00 Ogłoszenie nr 611382-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. Gmina Miejska Giżycko: