Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd

Giżycko, 2 listopada 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Anna Bardzik – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111, e-mail: anna.bardzik

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019 CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Gmina Miejska Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określo

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA SOLANKI DO ODLADZANIA ORAZ URZĄDZENIA DO ODLADZANIA POWIERZCHNI SOLANKĄ

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do wytwarzania solanki do odladzania oraz urządzenia do odladzania powierzchni solanką. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art....

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia: ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA

Ogłoszenie dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145972 Poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - ,,Remont fontanny przy budynku byłego kina ,,FALA" - ul. Warszawska w Giżycku"

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Remont fontanny przy budynku byłego kina „FALA” – ul. Warszawska w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej

Zaproszenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +"

UWAGA - zmiana terminu składania ofert z 02.11.2018r. na 08.11.2018r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ 1. &

Obwieszczenie nr 121/2018 - najem lokalu użytkowego ul. Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE nr 124/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 121 z 2018r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu Nr 121 z dnia 22.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWY HALI STALOWEJ O POWIERZCHNI 300 M2 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Sporządzenie projektu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji budowy hali stalowej o powierzchni 300 m2 dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego gdzie wartość zamówienia...

Obwieszczenie nr 109/2018 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

OBWIESZCZENIE NR 109/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...