Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WÓZEK PALETOWY MASZTOWY

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego wózka paletowego masztowego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831,...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa soli drogowej dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" - Postępowanie nr 2

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dzienn

Obwieszczenie nr 96 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 96 z dnia 7 sierpnia 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (na parterze budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ni

Obwieszczenie nr 93/2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na Placu Targowym

OBWIESZCZENIE NR 93/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka elementów nieczynnej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie Twierdzy Boyen

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka elementów nieczynnej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie Tweirdzy Boyen. Dokumenty znajdują się w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA RĘBAK-ROZDRABNIACZ GAŁĘZI

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego rębaka - rozdrabniacza gałęzi Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz....

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul.