Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROTOKOŁÓW Z OKRESOWYCH KONTROLI SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZK W GIŻYCKU ZGODNIE Z WYMOGAMI ART.62 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDN. DZ. U. 2018R POZ. 1202, 1276, 1496, 1669)

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „wykonanie protokołów z okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez MZK w Giżycku zgodnie z wymogami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018r poz. 1202, 1276, 1496, 1669)”....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SERWISU SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM MIASTA GIŻYCKA

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „przeprowadzenie serwisu separatorów substancji ropopochodnych umiejscowionych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu na potrzeby pracowni digitalizacji MBP w Giżycku

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu na potrzeby pracowni digitalizacji

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG &

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia na „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych będących w posiadaniu zarządcy drogi”.

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcin

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18

OŚ PRIORYTETOWA 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIAŁANIA 11.2 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM. PODDZIAŁANIE 11.2.1 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH – PROJEKTY KONKURSOWE TYP PROJEKTU: Opracowanie...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub zajęć rekreacyjnych (bez możliwości prowadzenia działalności handlowej).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkoweg

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub zajęć rekreacyjnych (bez możliwości prowadzenia działalności handlowej).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul