Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego na działkach geod. nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni – 285,00 m2,”

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez

Rozeznanie rynku - Remont fontanny przy budynku byłego kina"Fala"

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Remont fontanny przy budynku byłego kina „FALA” – ul. Warszawska w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.: nr 2-237/5, nr 1-275/44 oraz 1-275/47

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez

Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko - zmiana terminu składania ofert do 08.10.2018r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny na:

ZAPYTANIE OFERTOWE-DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz....

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz.