Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań do Giżyckiego Centrum Kultury

Dyrektor Giżyckiegoi Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań.

Obwieszczenie nr 108/2018 - przetarg na najem garażu ul. Wilanowska 4

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 108 z dnia 29 sierpnia 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wilanowskiej 4 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpn

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wykonywanie usług w zakresie dostarczania świadectw charakterystyki energetycznej.

Giżycko, 22 sierpnia 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: natalia.zadzil

Obwieszczenie nr 104/2018 /ul. Moniuszki/

OBWIESZCZENIE NR 104/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018

Obwieszczenie nr 105/2018 /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 105/1/2018 W związku z koniecznością spełnienia wymogów wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.222

Obwieszczenie Nr 103/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Al. 1 Maja/ ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 103/1/2018 W związku z koniecznością spełnienia wymogów wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.) zmienia się treść punktu 4 Pozostałych informacji Obwieszczenia nr 103/12018 w sprawie przetargu ustnego nieogran

Obwieszczenie nr 99/2018 - lokal mieszkalny /Jeziorna 5A/2

OBWIESZCZENIE Nr 99/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z

Obwieszczenie Nr 102/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 102/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PODAJNIK TAŚMOWY

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego podajnika taśmowego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768,...