Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO” /do 12 listopada 2015 r./

BP.INF.042.6.2.2015.MF Giżycko, 6 listopada 2015 r. Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent) al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie...

Przetarg pisemny - bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 grudnia 2016 r. (do 5 listopada 2015 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżąca pielę

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert do 01.12.2015 r. do godz. 11:00/

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskiej Giżycko Ogłoszenie o zamówieniu przesłane 21 października 2015 r., godz. 14:43 (No_Doc_Ext Number: 2015-140890)- do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Wyniki przetargu ofertowego na naukę pływania.

Dyrektor MOSiR informuję, że przetarg ofertowy na prowadzenie nauki pływania klas drugich i trzecich giżyckich szkół podstawowych w okresie od października do grudnia bieżącego roku wygrała Anna Juszkiewicz, Agencja Handlowo-Usługowa ,,OLIMPIA”, ul. Rolnicza 58, 11-500 Giżycko.

Dostawa urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci LAN

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi:

Obwieszczenie Nr 53/2015 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 53/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO” /do 21 października 2015 r./

BP.INF.042.6.1.2015.MF Giżycko, 13 października 2015 r. Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent) al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w...

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury" /termin składania ofert - do 14 października 2015 r. do godz. 10.00/

Giżyckie Centrum Kultury ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówieni

Dostawa urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci LAN

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93na wykonanie usługi: &

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ TERENU Z PRZEZNACZENIEM, NA URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI I LETNIEJ KAWIARENKI

OGŁOSZENIE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci i l