Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w

Instalacja i konfiguracja oprogramowania biurowego i antywirusowego oraz konserwacja sprzętu komputerowego dla 175 Beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko” /do 23 listopada 2015 r./

BP.INF.042.6.3.2015.MF Giżycko, 17 listopada 2015 r. Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent) al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl DOKUMENTACJA PRZETARGOWA postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO, do którego nie stosuje się przepisó...

Dokumentacja projektowo – kosztowa przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki 2

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego Numer ogłoszenia: 305432 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

przetarg pisemny "Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2015 - 2016" (do 13.11.2015 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl