Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Analiza ruchu drogowego w mieście Giżycku

Burmistrz Miasta Giżycka OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

„Dostawa monitorów na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego” - do 14.12.2016 godz. 12.00

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:  

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej w ramach akcji "Wieczór z paszportem i dowodem osobistym" /termin składania ofert do 30 grudnia 2016 r. do godz. 10:00/

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu Miejskiego w Giżycku w ramach akcji „Wieczór z paszportem i dowodem osobistym” &nb

Obwieszczenie Nr 62/2016 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Polna, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 62/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie&n

Obwieszczenie Nr 61/2016 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /lokale ul. Białostocka, ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE Nr 61/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie&n

„Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet” - zmiana terminu do 16 grudnia 2016 godz. 10.00

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na:

"Dostawa monitorów na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego" - do 9 grudnia 2016 godz. 10.00

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:  

Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2017 r. /termin składania ofert do 08 grudnia 2016 r. do godz. 10:00/

Gmina Miejska Giżycko – Urząd Miejski w Giżycku OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn....

AUDYT ZEWNĘTRZNY NA KONIEC OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU „Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku” /do 25 listopada 2016/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu