Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa 50 szt. zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93na wykonanie zadania: „Dostawa

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93na wykonanie zadania: „Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjny

Obwieszczenie Nr 2/2016 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Dąbrowskiego/

OBWIESZCZENIE NR 2/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Minis

Obwieszczenie Nr 1/2016 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 1/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów&

Dzierżawa urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci LAN

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Dzierżawa urządzenia UTM do zabezpieczen

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej w ramach akcji "Wieczór z paszportem i dowodem osobistym"

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu Miejskiego w Giżycku w ramach akcji „Wieczór z paszportem i dowodem osobistym”  

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „ Przebudowa ulicy Przyszłość”.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami). Treść niniejszego ogłos