Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku” - do 19 września 2016

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi:

„Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi:

Obwieszczenie Nr 39/2016 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 39/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tr

Wykonanie projektu wykonawczego montażu dwóch tablic elektronicznych

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie projektu wykonawczego montażu dwóch tablic elektronicznych o wymiarach ok. 150 cm x 70 cm po obu stronach mostu obrotowego w Giżycku w miej

Dokumentacja projektowo – kosztowa rozbudowy budynku administracyjno – sanitarnego o funkcje edukacyjno - szkoleniowe

Dokumentacja projektowo – kosztowa rozbudowy budynku administracyjno – sanitarnego o funkcje edukacyjno - szkoleniowe Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl &n

OBWIESZCZENIE NR 36/2016 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 1201 - ul. Sybiraków)

OBWIESZCZENIE NR 36/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 35/2016 - II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 309, 308 i 173- Grajwo, Gmina Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 35/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...