Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Remont muru Carnot’a II

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Zapytanie ofertowe - Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Giżycku / termin składania ofert do 29 lipca 2016 r. do godz. 11.00/

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W GIŻYCKU Giżycko, 08.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr 27/2016 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 27/2016 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. &n

Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenach miasta Giżycka w terminie od podpisania umowy do 31 lipca 2017 r. /termin składania ofert do 13 lipca 2016 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymani

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Remont muru Carnot’a II - UNIEWAŻNIONO

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy /usługi geodezyjne/

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko bądź będących w jej posiadaniu, położonych w obrębie nr 2 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu...

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do realizacji e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów, pracującego w chmurze prywatnej, dla jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.7cudowmazur.pl została opublikowana przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Maurskie 2020 - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego pn.: „Zaprojektowanie