Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa 5 szt. oprogramowania MS Project na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93na wykonanie zadania: „Dostawa

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych do 31 stycznia 2017 roku (do 16 czerwca 2016 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych do 31 stycznia 2017 roku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej "Przebudowy Widowni Mazurskiego Centrum Sportow Lodowych w Giżycku"

OGŁOszenie o przetargu „PRZEBUDOWA wIDOWNI mAZURSKIEGO CENTRUM SPORTÓW LODOWYCH w GIżycku, ul. Królowej Jadwigi 7d" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku al. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (do 10.06.2016 r.)

OGLOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz....

Przebudowa chodników w ul. Wesołej i przy Kanale Giżyckim

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (do 3.06.2016 r.)

OGLOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 70