Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro : "Analiza ruchu drogowego w mieście Giżycko”

Burmistrz Miasta Giżycka OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych" 1. Nazwa i

MOSiR - Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: &nbs

MOSiR - Przetarg na dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych typu "Letania kawiarenka" na plaży miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE NA 2-LETNIĄ DZIERŻAWĘ TERENU POD LOKALIZACJĘ SEZONOWYCH OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH TYPU ”LETNIA KAWIARENKA”, ZLOKALIZOWANYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Dyrektor ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 2-letnią dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych typu ”letnia...

AUDYT ZEWNĘTRZNY NA KONIEC OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU „BUDOWA PORTU PASAŻERSKIEGO EKO-MARINA W GIŻYCKU” /termin składania do 10 października 2016 r./

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu: „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”. Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stoso

Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 /przedłużenie terminu składania ofert - do 26 października 2016 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 317222 - 2016 z dnia 2016-10-04 r. Giżycko: Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

AUDYT ZEWNETRZNY NA KONIEC TRWAŁOŚCI PROJEKTU „Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku" /termin składania do 03.10.2016/

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu: „Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działanie 2.

AUDYT ZEWNETRZNY NA KONIEC TRWAŁOŚCI PROJEKTU "Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka" /termin składania do 29.09.2016/

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu pn. Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka”

Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku /przedłużenie terminu składania ofert do 18.10.2016 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 312923 - 2016 z dnia 2016-09-23 r. Giżycko: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Obwieszczenie Nr 44/2016 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 44/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania pr

Obwieszczenie Nr 43/2016 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 43/2016 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. &n