Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 4/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Kopernika/

OBWIESZCZENIE NR 4/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku /termin składania ofert do 25.02.2014 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku d

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 roku /składanie ofert do 04 lutego 2014 r. do godz. 12:00/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gizycko.pl Giżycko: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od

Obwieszczenie Nr 3/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 03/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &

Obwieszczenie Nr 2/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /lokal mieszkalny ul. Owsiana/

OBWIESZCZENIE Nr 2/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Obwieszczenie Nr 1/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 1/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. /do dnia 30.12.2013 do godz. 10.00/

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Numer ogłoszenia: 527810 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE