Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztowej zagospodarowania terenu realizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztowej zagospodarowania terenu realizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku.

MOSiR - NAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO REKREACYJNĄ REHABILITACYJNĄ I MEDYCZNĄ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO –REKREACYJNĄ, REHABILITACYJNĄ I MEDYCZNĄ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym Pływalni Krytej w Giżycku przy ul. Sikors

Oświetlenie świąteczne Giżycka 2020-2021

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Nazwa zamówienia: Oświetlenie świąteczne Giżycka 2020 – 2021 CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Giżycko, 30 września 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr ewid. 2-479/3 przy ul. Mickiewicza w Giżycku

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324111 lub 798613151 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału nieruchomości po

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa soli drogowej (NaCl) dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017...

Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. na wykonanie zadania: „Modernizacja zagospod