Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżak

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych „E” i „H” z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO „E” i „H” NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w z

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka oraz zarządzanie nieruchomością - targowiskiem "Mój Rynek" i Targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. /termin składania ofert - do 15.06.2020 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 547499-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. Gmina Miejska Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka oraz zarządzanie nieruchomością - targowiskiem Mój rynek i Targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie letnich nasadzeń na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2020r.

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego nr 4 na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NR 4 NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handloweg

MOSiR - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ekspertyzy techniczno- budowlanej byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5 11-500 Giżycko Osoba do kontaktu; Marian Mień

Dostawa materiału nasadzeniowego do nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2020 r.

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. na w

MOSiR - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na urządzenie lunaparku.

OGŁOSZENIE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na urządzenie lunaparku. Przeznaczenie: na powyższym terenie należy zlokalizować Lunapark. Na dzierżawionym terenie istnieje bezwzględny zakaz sprzedaży i spożywania...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka ( termin składania ofert do 29.05.2020r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia: wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka ZAMAWIAJĄCY. Gmina

MOSiR - PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA POWŁOCE DACHOWEJ Z TKANINY IMPREGNOWANEJ NAD TARASEM I GALERIĄ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA POWŁOCE DACHOWEJ Z TKANINY IMPREGNOWANEJ NAD TARASEM I GALERIĄ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO” I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-50