Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej na przebudowe ulicy Nowowiejskiej w Giżycku ( termin składania ofert do 10.09.2020r.)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zamówienia „Opra...

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 2-1365 na 2 działki

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324111 lub 798613151 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału nieruchomości położonej przy ulicy Obwodowej oznaczonej geodez

Zaproszenie do składania ofert: "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku"

Giżycko, dnia 28.07.2020 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 20.07.2020)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na o