Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt /termin składania ofert - do 20 lipca 2020 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 560196-N-2020 z dnia 2020-07-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Termin: 13.07.2020

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie ter

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 10.07.2020 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 10.07.2020 r. &n

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 09.07.2020 r.)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie

MOSiR - Przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno - sportowego dla dzieci

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci. Przetarg odbędzi...

MOSiR - PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM LOKALU W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: ,,Prowadzenie bieżącej konserwacji fontann na terenie miasta Giżycka”.

WGK.7021.5.3.2020.MW Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz