Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie 14/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 14/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4.01.2012 - obiekty na Wyspie Giżyckiej

Zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie przeprowadzenia oględzin zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków...

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE /do 16 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie skierowane do emerytów i rencistów.

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM /do 16 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie: 1) KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA