Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 47/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / Sybiraków, Żeglarska, Bohaterów Westerplatte, Moniuszki, Olsztyńska/

OBWIESZCZENIE NR 47/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie Nr 46/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /24 stacje trafo/

OBWIESZCZENIE NR 46/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość gruntowa...

Obwieszczenie nr 44/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 44/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. ...

Obwieszczenie nr 42/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Przemysłowa, ul. Nowowiejska/

OBWIESZCZENIE NR 42/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Obwieszczenie nr 36/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / ul. I Dyw. im. T. Kościuszki, Al. 1 Maja/

OBWIESZCZENIE NR 36 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr102poz.651z2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka

Obwieszczenie nr 35 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 29/

OBWIESZCZENIE NR 35 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

Obwieszczenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych / ul. Nadbrzeżna i ul. Nowowiejska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 34/2012 zawierające wykaz nieruchomości...