Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 71/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkowników wieczystych /ul. Nadbrzeżna, ul. Białostocka, ul. Perkunowska, ul. Żwirowa/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 71/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2013

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2013 Na podstawie Uchwały Nr XLIII/54/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa m

Obwieszczenie 60/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Olsztyńska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 60/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Komunikat nr 2/2012 do Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2012r.

K O M U N I K A T Nr 2/2012 Informuję, że posiadamy do rozlosowania wolne miejsca, pod lokalizację punktów handlowych w okresie od 28 października do

Komunikat nr 1/2012 do Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2012r.

K O M U N I K A T Nr 1/2012 Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2012 r. podaje się do publicznej wiadomości dzień i miejsce I losowań ok