Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 58/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Kombatantów, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Żwirowa/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 58/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na wynajęcie Gminie Miejskiej Giżycko lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE Gmina Miejska Giżycko jest zainteresowana wynajęciem na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia) lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 75m2 z przeznaczeniem na podnajęcie dla dotychczasowych najemców komunalnego lokalu mieszkalnego. Oferta powinna zawierać: 1) oznaczenie oferenta wr

Wyniki konkursu na zajęcia pozalekcyjne w zakresie profilaktyki uzależnień

Giżycko, 25.09. 2012 r. Protokół zbiorczy z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych

Konkurs na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Obwieszczenie Nr 52/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Białostocka, ul. Perkunowska, ul. Struga, ul. Olsztyńska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 52/2012 zawierające wykaz nieruchomości...