Komunikaty

Obwieszczenie Nr 58/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul Obwodowa, ul. Białostocka/

 

                                                                                                    OBWIESZCZENIE   NR 58/2015

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1.Część nieruchomości o pow. 121m2 położonej w Giżycku przy ul. Obwodowej wydzielonej z działki o nr geod. 1362 opisanej w KW OL1G/00010878/3; Przeznaczenie: zieleń;

Roczna stawka czynszu: 0,10 zł  + 23% VAT za 1m2;

Zasady aktualizacji czynszu: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok;

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy;

Forma dzierżawy: dzierżawa  na   okres  nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy dotychczasowego użytkownika.


2.Część nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Białostockiej wydzielonej z działek o nr geod. 968/1 opisanej w KW OL1G/00010684/6 i 969/1 opisanej w KW OL1G/00022742/8;Przeznaczenie: zieleń 43m2, zjazd 25m2;

Roczna stawka czynszu: zieleń 0,10 zł  + 23%VAT za 1m2; zjazd 2,00 zł +23%VAT;

Zasady aktualizacji czynszu: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok;

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku  za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada; czynsz za zieleń do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy;

Forma dzierżawy: dzierżawa  na   okres  nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy dotychczasowego użytkownika.

 

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie  wywieszenia wykazu tj. do dnia 23.12.2015 r.

  2. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 111, tel.  87 732 41 14.

     

     

    Giżycko, dnia 01.12.2015 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2015 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1239
22 grudnia 2015 16:00 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)