Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej /termin składania ofert do 24.05.2013r./

Giżycko: Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej Numer ogłoszenia: 183142 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka do 30 listopada 2015 roku - udostępnianie i serwis kabin sanitarnych (do 15 maja 2013 do godziny 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Usługi komunalne na terenie mia

Obwieszczenie 24/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Żeromskiego/

OBWIESZCZENIE 24/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów /termin składania ofert do 10.06.2013 do godz. 11.00/

W związku z publikacją w dniu 02 maja 2013 r. ogłoszenia o zamówieniu nr 2013/S 085 – 14421 w Suplemencie Dziennika Unii Europejskiej na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Zamawiający na podstawie...

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

KONKURS OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych w okresie od 01.05.2013 do 31.08.2013 r. Głównym kryterium jest oferowana cena netto za przedmiot dzierżawy, przy czym minimalna oferta wynosi 2000,00 zł. / dwa tysiące złotych/ netto. Do czynszu dzierżawnego...

Obwieszczenie Nr 22/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 22/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dni

Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej w Porcie Pasażerskim EKOMARINA Giżycko z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PORCIE PASAŻERSKIM EKOMARINA GIŻYCKO Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW

Konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokalizację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark) na plaży miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokaliację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark)