Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych /składanie ofert do 15.11.2013 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu M

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku

Specyfikcję Istotnych warunków Zamówienia Zamawijący udostępni na stronie internetowej zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia publikacji ogłoszenia w Suplemencie Dziennika Urzędowego Uni Europejskiej, tj. 23.10.2013r. - Nr 2013/S 206-357209

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości / kaplica na cmentarzu komunalnym Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Miasta Giżycka...

Obwieszczenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości /garaż ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 października 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N

Obwieszczenie Nr 56/2013 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /lokal mieszkalny ul. Owsiana/

OBWIESZCZENIE Nr 56/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w

Obwieszczenie Nr 53/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 53/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu rejsu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na p