Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkur ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku głównym kompleksu portowego EKOMARINA w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ststutowej dla organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU I. Przedmiot i gł

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

Obwieszczenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /ul. Mickiewicza/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - DZIERŻAWA LOKALU UZYTKOWEGO (pomieszczenia gospodarczego) położonego w Giżycku przy ul. Mickiewicza 37A Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 s

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /ul. Wyzwolenia/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wyzwolenia 7 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102

Obwieszczenie Nr 30/2013 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 30/2013 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22 położonego na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. /składanie ofert do 06.06.2013 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. Numer ogłoszenia: 201120 - 2013; d