Przetargi

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

KONKURS OFERT

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych w okresie  od 01.05.2013 do 31.08.2013 r.

Głównym kryterium jest oferowana cena netto za przedmiot dzierżawy,  przy czym minimalna oferta wynosi 2000,00 zł. / dwa tysiące złotych/ netto.

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze konkursu ofert, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23 %.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów, ogłaszającemu konkurs ofert przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Podmiot, który wygra konkurs otrzyma przedmiot dzierżawy po wpłaceniu do kasy MOSiR całej proponowanej kwoty.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych” można składać w biurze MOSIR przy ul. Moniuszki 5 w terminie do 29.04.2013 r. do godz. 8.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2013 r. o godz. 9.00 w biurze MOSiR

MOSiR zastrzega  sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje do nr telefonu:

500 08 08 93- Dyrektor Marian Mieńko

87 429 27 53- biuro MOSiR

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2013
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2013 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1278
22 kwietnia 2013 13:53 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Zmiana danych dokumentu.
22 kwietnia 2013 13:53 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie dokumentu.