Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku"

Giżycko, dnia 28.07.2020 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 20.07.2020)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na o

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt /termin składania ofert - do 20 lipca 2020 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 560196-N-2020 z dnia 2020-07-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Termin: 13.07.2020

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie ter

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 10.07.2020 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 10.07.2020 r. &n

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 09.07.2020 r.)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie