Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska nr 1-5 na Plaży Miejskiej przeznaczonych na:malowanie tatuaży henną, zaplatanie warkoczyków afrykańskich, sprzedaż waty cukrowej, pop-corn-u na planie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu po

Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza zapytanie ofertowe w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Mo

Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody os

Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert - do 04 lutego 2020 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 506516-N-2020 z dnia 2020-01-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 5 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

Giżycko, dnia 23.01.2020 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art.

Zapraszenia do składania ofet na wykonanie, dostawę oraz montaż 6 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

Giżycko, dnia 10.01.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art.

MOSiR - Remont i modernizacja pomostów pływajcych- wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz dostawa i montaż dodatkowych odnóg cumowniczych i postumentów zasilających.

Ogłoszenie nr 501405-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Remont i modernizacja pomostów pływajcych- wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz dostawa i montaż dodatkowych odnóg cumowniczych i postumentów zasilających. OGŁOSZENIE...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 0/19 położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu p

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Giżycko, dnia 03.01.2020 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego