Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie letnich nasadzeń na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2020r.

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego nr 4 na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NR 4 NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handloweg

MOSiR - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ekspertyzy techniczno- budowlanej byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5 11-500 Giżycko Osoba do kontaktu; Marian Mień

Dostawa materiału nasadzeniowego do nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2020 r.

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. na w

MOSiR - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na urządzenie lunaparku.

OGŁOSZENIE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na urządzenie lunaparku. Przeznaczenie: na powyższym terenie należy zlokalizować Lunapark. Na dzierżawionym terenie istnieje bezwzględny zakaz sprzedaży i spożywania...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka ( termin składania ofert do 29.05.2020r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia: wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka ZAMAWIAJĄCY. Gmina

MOSiR - PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA POWŁOCE DACHOWEJ Z TKANINY IMPREGNOWANEJ NAD TARASEM I GALERIĄ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA POWŁOCE DACHOWEJ Z TKANINY IMPREGNOWANEJ NAD TARASEM I GALERIĄ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO” I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-50

Rozeznanie rynku w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8.

WGK.7021.8.2.2020.MW Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: ,,Flagowanie miasta...

Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku - II postępowanie - termin składania ofert 15.05.2020r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 1.