Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (granice administracyjne miasta Giżycka), z udziałem zwierząt bezdomnych oraz gospodarskich w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku

Zakres zamówienia: a) dojazd na miejsce zdarzenia, schwytanie oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych, b) całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna (w tym dokarmianie) obejmująca diagnostykę, leczenie i hospitalizację, w tym: leczenie podstawowe, przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, opie

Usługi udostępniania i serwisu kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzony

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 3-832 na 2 działki, 2-327/53 na 2 działki, 2-327/55 na 2 działki

ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 87 73 24 153 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek ewidencyjnych:

Dostawa sadzonek bratków wielkokwiatowych i drobnokwiatowych do nasadzeń wiosennych na terenie Giżycka

I. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci sadzonek bratków wielkokwiatowych i drobnokwiatowych w ilości 13450 szt. – mix kolorów intensywnych (w tym: żółty, pomarańczowy, niebieski/fioletowy, biały, różowy, różnokolorowy – w równych proporcjach, bez koloru...

Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z par

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 j

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska nr 1-5 na Plaży Miejskiej przeznaczonych na:malowanie tatuaży henną, zaplatanie warkoczyków afrykańskich, sprzedaż waty cukrowej, pop-corn-u na planie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu po

Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza zapytanie ofertowe w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Mo