Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt /zmiana terminu składania ofert - do 13 czerwca 2019 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 556266-N-2019 z dnia 2019-06-04 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i przedpolu Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku /termin składania ofert - do 11 czerwca 2019 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 552614-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

,,Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wdrożenie systemu wypożyczalni rowerów"

Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Osoba do kontaktów: Ewa Unrug-Wiszowaty -Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska te. 87 732 41 31 e-mail:

,,Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019r. "

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Gajewie k/Giżycka ( termin składania ofert do 24.05.2019 r.)

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy...