Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE do składania ofert na „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. ...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu biurowo- handlowego w kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA&rdqu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji in

,,Zadrzewienie i zakrzewienie terenu kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko - dz. ozn. nr geod. 350/24"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Zadrzewienie i zakrze

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730), wobec czego procedura zamówienia nie podlega...

Dostawa komputerów na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 196

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA PRACOWNIKÓW MZK W GIŻYCKU W OKRESIE OD 01.11.2019 R. DO 31.03.2020 R.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Zakup posiłków regeneracyjnych...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018...